ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง  2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดสำนักปลัด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการเลือกสรรฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  กำหนด เวลา สถานที่สอบ ปรากฏตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

alt

 

alt

alt