ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (IMG_20210727_0001_NEW.pdf)IMG_20210727_0001_NEW.pdf[ ]1156 Kb

ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

mail

Attachments:
Download this file (IMG_20210727_0001.pdf)IMG_20210727_0001.pdf[ ]1180 Kb

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

mail

Attachments:
Download this file (IMG_20210727_0003_NEW.pdf)IMG_20210727_0003_NEW.pdf[ ]3424 Kb

รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563

mail

Attachments:
Download this file (IMG_20210727_0001_NEW.pdf)IMG_20210727_0001_NEW.pdf[ ]2939 Kb

ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

mail

Attachments:
Download this file (IMG_20210726_0001_NEW.pdf)IMG_20210726_0001_NEW.pdf[ ]452 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล