ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

1. เขาพะเน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารัการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปรากฏตามประกาศแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ประกาศแนบ.pdf)ประกาศแนบ.pdf[ ]1995 Kb

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายสี่แยกบ้านพุไทร-ด่านอุทยานมะเร็ว หมู่ที่ 3 บ้านพุไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรากฏตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (IMG_20220616_0001_NEW.pdf)IMG_20220616_0001_NEW.pdf[ ]7157 Kb

น้ำพริกแม่พลอย สินค้า OTOP ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

https://ne-np.facebook.com/PhetchburiPost/videos/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-otop-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B4/274615870750459/

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

ปรากฎตามเอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF

Attachments:
Download this file (ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565.pdf)ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565.pdf[ ]447 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,001-1,050.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,001-1,050.pdf[ ]240 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,051-1,100.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,051-1,100.pdf[ ]247 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,101-1,150.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,101-1,150.pdf[ ]250 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,151-1,200.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,151-1,200.pdf[ ]223 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,201-1,250.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,201-1,250.pdf[ ]234 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,251-1,300.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,251-1,300.pdf[ ]228 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,301-1,350.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,301-1,350.pdf[ ]247 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,351-1,400.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,351-1,400.pdf[ ]250 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,401-1,450.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,401-1,450.pdf[ ]243 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,451-1,500.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,451-1,500.pdf[ ]231 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,501-1,550.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,501-1,550.pdf[ ]250 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,551-1,600.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,551-1,600.pdf[ ]239 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,601-1,650.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,601-1,650.pdf[ ]225 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,651-1,700.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,651-1,700.pdf[ ]250 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,701-1,750.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,701-1,750.pdf[ ]223 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,751-1,800.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,751-1,800.pdf[ ]247 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,851-1,900.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,851-1,900.pdf[ ]222 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,901-1,950.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,901-1,950.pdf[ ]217 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,951-2,000.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1,951-2,000.pdf[ ]240 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1-50.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 1-50.pdf[ ]239 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 101-150.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 101-150.pdf[ ]262 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 151-200.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 151-200.pdf[ ]225 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,001-2,050.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,001-2,050.pdf[ ]235 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,051-2,100.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,051-2,100.pdf[ ]250 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,101-2,150.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 2,101-2,150.pdf[ ]178 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 201-250.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 201-250.pdf[ ]220 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 251-300.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 251-300.pdf[ ]226 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 301-350.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 301-350.pdf[ ]231 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 351-400.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 351-400.pdf[ ]252 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 401-450.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 401-450.pdf[ ]246 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 451-500.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 451-500.pdf[ ]238 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 501-550.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 501-550.pdf[ ]251 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 51-100.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 51-100.pdf[ ]225 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 551-600.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 551-600.pdf[ ]251 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 601-650.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 601-650.pdf[ ]233 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 651-700.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 651-700.pdf[ ]230 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 701-750.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 701-750.pdf[ ]243 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 751-800.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 751-800.pdf[ ]240 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 801-850.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 801-850.pdf[ ]247 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 851-900.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 851-900.pdf[ ]225 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 901-950.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 901-950.pdf[ ]244 Kb
Download this file (ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 951-1,000.pdf)ภ.ด.ส.1 _ ลำดับ 951-1,000.pdf[ ]236 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล