ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยแม่เพรียง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์นำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนพิษสุนุขบ้า/แมว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
2 ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 16
3 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 11
4 ประกาศ เรื่องประกาศใช้เเผนเฉพาะกิจป้องกัน เเละเเก้ไขปัญหาไฟป่า เเละหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง ประจำปี 2567 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 14
5 แนวปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 40
6 ประกาศ แก้ไขและปรับปรุงอายุการใช้สินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 52
7 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 49
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา เเละเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 510
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา เเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 57
10 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.ห้วยเเม่เพรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 62
11 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 33
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการรับการยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และตามหนังสือกระทรวงมหา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 32
13 ประชาสัมพันธ์ การทำบัตรคนพิการ เอกสารในการทำบัตรคนพิการ (ครั้งแรก) ยื่นเอกสารได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง หรือ????สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 83
14 ประกาศ เปิดปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบ พ.ศ.2567 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 68
15 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 15
16 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 13 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 36
17 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 43
18 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 29
19 การโอนงบประมาณครั้งที่ 12 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 29
20 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ อายุ 65-66 ปี จำนวน 68 ราย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 25
21 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2566 ครั้งที่ 9 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 50
22 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 353
23 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 63
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 127
25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 103
26 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 90
27 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 17
28 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 34
29 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 76
30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 103

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล