ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยแม่เพรียง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา เเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 9
2 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ อบต.ห้วยเเม่เพรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 7
3 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 11
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการรับการยืนยันสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และตามหนังสือกระทรวงมหา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 13
5 ประชาสัมพันธ์ การทำบัตรคนพิการ เอกสารในการทำบัตรคนพิการ (ครั้งแรก) ยื่นเอกสารได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง หรือ????สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 28
6 ประกาศ เปิดปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบ พ.ศ.2567 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 25
7 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 13 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 16
8 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 21
9 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 15
10 การโอนงบประมาณครั้งที่ 12 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 11
11 แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ อายุ 65-66 ปี จำนวน 68 ราย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
12 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2566 ครั้งที่ 9 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 24
13 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 330
14 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 39
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 70
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 74
17 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 60
18 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 16
19 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 59
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 46
21 โครงการสร้างความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 12
22 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยแม่เพรียง ประจำปังบประมาณ 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 77
23 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 21
24 ประกาศการขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 51
25 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 41
26 โครงการ/กิจกรรม ที่ อบต.ห้วยแม่เพรียง ดำเนินการให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 14
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 47
28 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 16
29 ประกาศเปิดปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 47
30 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 75

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง
  

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล