ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ห้วยแม่เพรียง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 347
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 370
3 รายงานผลโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างออกซืเจนเฉลิมพระเกียรติ และ โครงการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของประชาชนในตำบลห้วยแม่เพรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 98
4 ภาพกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 154
5 ประโยชน์โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 518
6 รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 461
7 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 494
8 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 468
9 ประชาสัมพันธ์โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก ของชีวิต ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 538
10 ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรกรปลอดภัย่างไกลสารเคมี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 466
11 ประชาสัมพันธ์กิกรรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 466
12 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 473
13 ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กปฐมวัยปลอดภัยโรคมือ เท้า ปาก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 444
14 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 453
15 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างออกซิเจนในตำบลห้วยแม่เพรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 460
16 ประชาสัมพันธ์โครงการห้วยแม่เพรียงร่วมใจ สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 450
17 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 450
18 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 467
19 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 547
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อกันตนเอง และ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 465
21 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 583
22 ภาพกิจกรรมโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 521
23 ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 577
24 ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยแม่เพรียง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (กิจกรรมดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ...การทำการบูรหอมเพื่อสุขภาพ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 743
25 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยแม่เพรียง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 (กิจกรรมการดูแลสุขภาพให้ห่าไกลจากโรคความดัน เบาหวาน ในผู้สูงอายุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 742
26 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยแม่เพรียง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 725

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล