ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ห้วยแม่เพรียง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 299
2 รายงานผลโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างออกซืเจนเฉลิมพระเกียรติ และ โครงการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของประชาชนในตำบลห้วยแม่เพรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 23
3 ภาพกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 101
4 ประโยชน์โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 450
5 รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 421
6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 451
7 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 427
8 ประชาสัมพันธ์โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรก ของชีวิต ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 448
9 ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรกรปลอดภัย่างไกลสารเคมี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 429
10 ประชาสัมพันธ์กิกรรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 420
11 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 420
12 ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กปฐมวัยปลอดภัยโรคมือ เท้า ปาก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 413
13 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 412
14 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างออกซิเจนในตำบลห้วยแม่เพรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 416
15 ประชาสัมพันธ์โครงการห้วยแม่เพรียงร่วมใจ สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 414
16 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 414
17 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 419
18 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไป เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 502
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อกันตนเอง และ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 415
20 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 534
21 ภาพกิจกรรมโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 465
22 ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 523
23 ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยแม่เพรียง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (กิจกรรมดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ...การทำการบูรหอมเพื่อสุขภาพ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 673
24 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยแม่เพรียง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 (กิจกรรมการดูแลสุขภาพให้ห่าไกลจากโรคความดัน เบาหวาน ในผู้สูงอายุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 680
25 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยแม่เพรียง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 658

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง
  

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล