ระบบจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยแม่เพรียง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ปรกาศผู้ชนะราคา จ้างขุดลอกอ่างจ่าวัต หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10
2 ประกาศ ผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 32 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 9
3 ประกาศผู้ชนะราคา ขุดลอกสระ 8 ไร่ นายหอม เสมาใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 11
4 ประกาศ ผู้ชนะราคาจ้าวงทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด กองการศึกษา 3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6
5 ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคาโครงการขุดลอกสระ 8 ไร่ นายหอม เสมาใหญ่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 15
6 ประกาศ ผู้ชนะราคาราคาจ้างขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10
7 ประกาศ ผู้ชนะราคาจ้างขุดลอกสระหลวงข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไผ่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4
8 ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 12
9 ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระหลวงข้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านห้วยไผ่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10
10 ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 43
11 ประกาศ ผู้ชนะราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด 2 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
12 ประกาศผู็ชนะราคา ซื้อจ้างการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ปี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
13 ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
14 ประกาศ ผู้ชนะราคาซื้อครุ๓ัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง 2 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
15 ประกาศผูัชนะราคาจ้างเหมาบริการเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 หลัง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 12
16 ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10
17 ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบ จำนวน 2 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 12
18 ประกาศ ราคากลางและการคำนวณราคาโครงการจ้างขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 12
19 ประกาศผู้ชนะจ้างบุคคลประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 52
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ ศาลาประชาคม ม.2 บ้านโป่งลึก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 24
21 ประกาศ ผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว สำนักปลัด 10 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 14
22 ประกาศ ผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 25 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 26
23 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 10 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 12
24 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 5518 เพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 14
25 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างบริการปฏิบัติงานทั่วไป สำนักปลัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 75
26 ประกาศผูัชนะราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือสี LED สี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 47
27 ประกาศผูัชนะราคา จ้างทำป้ายพลาสวูด สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 47
28 ประกาศผูัชนะราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 40
29 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างออกแบบโครงการสร้างถนนน้ำล้นสายพุไทร-โป่งลึก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 27
30 ประกาศ ผู้ชนะราคาจัดจ้างบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 33

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล