รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 13
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 51
3 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 31
4 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 32
5 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ืประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 22
6 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 31
7 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 24
8 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 31
9 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 21
10 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 23
11 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 27
12 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 22
13 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 17
14 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 20
15 ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเเม่เพรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 16
16 รายงานการประชุมสภาอบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 45
17 รายงานการประชุมสภาอบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 42
18 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 36
19 รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 114
20 รายงานการประชุมสภาอบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 51
21 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 46
22 รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 36
23 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 81
24 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 33
25 รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 76
26 รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง ครั้งแรก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 69
27 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 65
28 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 53
29 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 28
30 รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยแม่เพรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 64

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล