ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ห้วยแม่เพรียง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อบต.ห้วยแม่เพรียง พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 26
2 ฐานข้อมูลตลาด ปี 65 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8
3 รายงานการสำรวจข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่อบต.ห้วยแม่เพรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8
4 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ประจำปี 2564 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 71
5 ประกาศการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 40
6 ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment: LPA ) (สถ-อปท) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ประจำปี 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 65
7 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 63
8 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 77
9 ประกาศสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 74
10 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 87
11 ประกาศสรุปผลการระเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.ห้วยแม่เพรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 77
12 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 87
13 ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) (สถ-อปท)ประจำปี 2561 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 171
14 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 128
15 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 944

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง
  

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล