แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ห้วยแม่เพรียง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 016 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
2 ประกาศ ผู้ชนะราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 4 รายการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล -
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 319
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 87
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 98
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 117
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 108
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 128
9 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 106
10 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 106
11 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 223
12 ประกาศโครงการทั้งหมดที่ผ่านการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากเวทีประชาคมตำบล เพื่อบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 95
13 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 111
14 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2561) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 113
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2551) แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 242
16 เผยแพร่ ปปช โครงการขุดลอกสระน้ำพี่อดิเรก 8 ไร่ ม.6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 474
17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 138
18 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 182

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล