แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ห้วยแม่เพรียง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 197
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 65
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 79
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 95
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 83
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 103
7 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 73
8 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 73
9 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 176
10 ประกาศโครงการทั้งหมดที่ผ่านการจัดเรียงลำดับความสำคัญที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากเวทีประชาคมตำบล เพื่อบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 74
11 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 92
12 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2561) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 92
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2551) แก้ไขและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 207
14 เผยแพร่ ปปช โครงการขุดลอกสระน้ำพี่อดิเรก 8 ไร่ ม.6 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 441
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 115
16 ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 150

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง
  

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล