บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ห้วยแม่เพรียง- ว่าง -
ปลัดอบต.ห้วยแม่เพรียง


นายสุมาฆะ ฉ่ำมะนา
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นายโกวิท  มีนาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นางชนาภา ธนะศรีนนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายศักดิ์นรินทร์  อินทร์สวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 

พ.อ.ท.อนุรักษ์  เมืองเล็ก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นางสาวนพรัตน์  บุญศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


- ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
 

นายธนรัชต์ พันธ์รอด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวทิพวรรณ  สมรูป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางสาวกำไร  ยมสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายวีรยุทธ  นาถสำโรง
คนงาน
 

นายเทิดศักดิ์ แก้วกอง
คนงาน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล