สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
นายอุดม  น้ำแก้ว
ประธานสภาอบต.ห้วยแม่เพรียง

โทร. 063-0917656

สมาชิกสภาอบต.

นายพุฒินันท์ กระต่างทอง
รองประธานสภา อบต.
โทร. 092-8716895
 

นายยุรนันทร์ พงษ์เทพ
เลขานุการสภา อบต.
โทร. 092-8716895

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง


นายยุรนันทร์ พงษ์เทพ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
โทร.092-8716895
 

นายอรัญ เพชรมณี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
โทร. 0932790204

นายอุดม น้ำแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
โทร. 063-0917656
 

นายอาทิตย์ กำปั่นทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
โทร. 098-2539979
สมาชิกสภาอบต.

นายพุฒินันท์ กระต่างทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
โทร. 092-9932745
 

นางสาวอุมาภรณ์ สิงหะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
โทร. 087-9242912

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล