การบริการพื้นฐาน อบต.ห้วยแม่เพรียง

การคมนาคม
       มีถนนทางหลวงเป็นสายหลัก  ภายในหมู่บ้านเกือบทุกสายทุกหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง
       มีแม่น้ำเพชรบุรี เป็นแม่น้ำสายหลักในการทำการเกษตร และเป็นแหล่งต้นน้ำเพชรบุรี เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

การโทรคมนาคม
       โทรศัพท์สาธารณะ     จำนวน  4  แห่ง

ประปา
       ประปา                        จำนวน  4  แห่ง

แหล่งน้ำ
       แหล่งน้ำธรรมชาติ
            แม่น้ำเพชรบุรี จำนวน    1  สาย
            ฝายน้ำล้น จำนวน    6  แห่ง
            สระน้ำ จำนวน    8  แห่ง
            อ่างเก็บน้ำ จำนวน  10  แห่ง
            ประปาหมู่บ้าน จำนวน    4  แห่ง
            บ่อบาดาล จำนวน    7  แห่ง
            อ่างเก็บน้ำ (ฝ.30) จำนวน    1  แห่ง
            ถังเก็บน้ำ (ฝ.33) จำนวน    1  แห่ง
            ถนนน้ำล้น จำนวน    8  แห่ง
            ลำห้วย จำนวน    9  แห่ง

การไฟฟ้า
     ในตำบลมีไฟฟ้าใช้  4  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6  ส่วนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

สถานบริการสาธารณะภายในตำบล
       โรงเรียนระดับประถม จำนวน  3  แห่ง
       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน  2  แห่ง
       โรงพยาบาลสุขภาพชุมชน จำนวน  1  แห่ง
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  3  แห่งThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล