สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.ห้วยแม่เพรียง

การประกอบอาชีพ
     ประชาชนในตำบลห้วยแม่เพรียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ เช่นการทำไร่มะนาว ไร่สับปะรดและการปลูกผักสวนครัว ด้านการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค สุกร ค้าขายและอาชีพรับจ้าง

 
ขนาดการถือครองที่ดิน
     ตำบล
ห้วยแม่เพรียง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โครงการพระราชดำริ และเขตป่าสงวนจึงมีการถือครองที่ดินตามลักษณะดังนี้
       หมู่ที่ 1 บ้านบางกลอย เป็นชาวเผ่ากระหร่าง ที่อุทยานฯ อพยพลงมาริมแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งตรงข้ามกับบ้านโป่งลึก เพื่อง่ายต่อการควบคุมดูแล โดยจัดสรรพื้นที่ให้ครอบครัวละ 7 ไร่ และที่อยู่อาศัยอีกครัวเรือนละ 1 ไร่

       หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก  มีการจับจองที่ดินทำกินครัวเรือนละ 5-20 ไร่
       หมู่ที่ 3 บ้านพุไทร  ถือครองที่ดินขนาด 1-10 ไร่ จำนวน 12 ครัวเรือน
                                          ถือครองที่ดินขนาด 11-20 ไร่ จำนวน 52 ครัวเรือน

                                          ถือครองที่ดินขนาด 21-30 ไร่ จำนวน 27 ครัวเรือน
                                          ถือครองที่ดินขนาด 31-40 ไร่ จำนวน 50 ครัวเรือน
       หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำดำ ถือครองครัวเรือนละ 18 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 3 ไร่ ที่ทำการเกษตร 15 ไร่
       หมู่ที่ 5 บ้านด่านโง ถือครองครัวเรือนละ 38 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 3 ไร่ ที่ทำการเกษตร 15 ไร่ และที่ปลูกป่า 20 ไร่
       หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไผ่ ถือครองครัวเรือนละ 38 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 3 ไร่ ที่ทำการเกษตร 15 ไร่ และที่ปลูกป่า 20 ไร่

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล