ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง เรื่องราคากลางและการคำนาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก จำนวน 4 จุด

ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งลึก จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 บริเวณจุดเสี่ยงเนินหมูดุด จุดที่ 2 บริเวณจุดเสี่ยงเนินดินแดง จุดที่ 3 บริเวณจุดเสี่ยงโค้งตาแห้ง (ตอนที่ 2) จุดที่ 4 บริเวณจุดเสี่ยงโค้งตาแห้ง (ช่วงที่ 3 ) (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง
  

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล